merchants tirelessly dedicated to the creation of https://www.watchesreplica.ru/ for sale in usa. the value of https://www.christiandiorreplica.ru forum are combined is exclusive market value.

Grondslag

 

Vrienden van Israël stelt bij al haar handelingen de Bijbel, GODS WOORD vervat in de Heilige Schriften: Oude en Nieuwe Testament, tot grondslag.

We zien het Volk van Israël en de Joden in de diaspora als het Oude Verbondsvolk, Gods uitverkoren Volk.
We beogen, dat alles, wat in de Bijbel geprofeteerd wordt over het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob, bekend wordt aan hen én aan de niet-Joden.

Johannes 3:16

Doch vooral willen wij ook tegenover de Joden en niet-Joden getuigen van JEZUS CHRISTUS, die de zonden van de gehele wereld, alsmede de straf voor die zonden heeft gedragen aan het kruis van Golgotha, ten derde dage uit de dood is opgestaan en is opgevaren, – teruggegaan – van de hemel, vanwaar Hij met Zijn gemeente verschijnen zal in heerlijkheid, om met alle heiligen op de Olijfberg terug te keren als de Messias van Israël om als Koning der koningen op aarde te regeren.

Wij hebben haast, want dit ogenblik is nabij.

Be Sociable, Share!
Translate »