Chanuka & Christmas | 2016
De Eeuwige heeft Zijn Messias bekend gemaakt aan Zijn verbondsvolk
en aan de gehele wereld.
Daarom: Vrolijk Chanoeka en vrolijk Kerstfeest!
CHAG SAMEACH!

Nov 262016
 
The STAR That ASTONISHED The World and the Day of Trumpets 11 september 3 B.C. - Erdogan And His Army Of Islamic Supremacists Take Over Turkey, They Are Now Declaring Him The Caliphate Of The Islamic World And Will Now Be Using The Goverment Of Turkey To Form The Empire Of The Antichrist And Will Work To Invade Europe - What is "Apocalyptic Islam" and why is it so dangerous? What France and Europe Might Learn! Paris Climat 2015 and the 'New World Order' / Muslims Rebuild The Tower of Babel

Het is de grote verdienste van Dr. Ernest L. Martin (1932-2002) geweest die in zijn boek ‘The STAR That ASTONISHED The World’ gezocht heeft naar het vaststellen van de identiteit van de in het Nieuwe Testament vermelde ster van Bethlehem (Matth.2:2,9). Het is geen religieus boek, maar wel een boek dat spreekt van gedegen historisch en astronomische onderzoek […]

May 312016
 
AMERICA can be found in the Bible? / Conclusion / The Persistence of "Circles & Thirds" in the History of the Temple of Jerusalem! Coincidence or is it you ... 5777? Rabbi sees Donald Trump ascendancy in bible codes

The United States is the greatest economic and military power in modern times. Though many theologians and eschatologists have dismissed America’s significance in end-time prophecy, the illuminated elite has not. The ancient order of Free Masonry had a spiritual design for America at its inception. The location of Washington DC was selected according to the […]

 Posted by at 20:12
May 012016
 
De les(sen) van 1967 en 1973 ... de Mozaïsche wetgeving - de Herauten van Jahweh's Dag - de Sjofar van 2015 en het Jubeljaar / 2015 begint op de 10th Tevet van het Bijbelse kalenderjaar!

Nu in internationale discussies de grenzen van ’67 weer actueel zijn, een korte geschiedenisles. Hoe zat het ook al weer? Noem het woord ‘geschiedenis’ en je ziet mensen soms met hun ogen rollen. Zeg vervolgens ‘Midden-Oosten’ en mensen sluiten zich geestelijk af, omdat ze geen zin hebben in die schijnbaar bodemloze slangenkuil vol ingewikkelde details […]

 Posted by at 16:24
Apr 032016
 
Waarom mag Israël niet bestaan in het Midden-Oosten? De kern van het Israëlisch Palestijnse conflict is dat het een religieus conflict is / The Heart of the Land! / Wie zijn de Palestijnen eigenlijk?

Hans Jansen heeft een verpletterend boek geschreven, ook letterlijk, want het telt duizend pagina’s en je kunt er een vijand mee doodslaan, als met een ezelskaakbeen. Het heet “Waarom mag Israël niet bestaan in het Midden-Oosten” en dat is een goeie vraag. Een dubbele vraag zelfs: waarom mag Israël van de islamitische staten niet bestaan, maar ook: […]

 Posted by at 18:46
Mar 012016
 
The Damascus/Jerusalem Phase of End-Time Prophecy for the 21 Century / Israël prepares for tsunamis

The Western world (and particularly the United States) has been experiencing a period of unprecedented prosperity along with relative peace for the past 40 years. That I have been stating that this time of prosperity and relative peace was prophesied to occur before the Second Advent of Christ. While that is true, and we still […]

 Posted by at 00:01
Feb 012016
 
The 120-YEAR END-TIME GENERATION 1897-2017 / Het grote teken van Openbaring 12 gebeurt in 2017

UNDERSTANDING REVELATION AND RHEMA Before I share with you my understanding of the end generation, I need to explain something that few understand in the body of Christ, even among the Charismatics who emphasize “the spirituals” – the gifts of the Spirit. Much of what is preached and taught in today’s Churches is nothing more […]

Jan 032016
 
Vindt de legermacht van Gog en Magog uit Ezechiel 38-39 zijn einde op de bergen van Israel ten tijde van Pesach of Sukkot in 2015, 2016 of 2017 ... het manifest worden hiervan komt dichterbij!

Het is een vaststaand bijbels gegeven dat het Pascha, Hebreeuws Pesach (8-60-80), wat ‘overspringen’ betekent en waar het hele gebeuren met het lam nauw mee verbonden is, dit gebeuren ten tijde van Hizkia de koning van Juda een grote rol speelde. Er is sinds de tijd van David en Salomo nooit meer zo’n groot Pesach […]

 Posted by at 14:17
Oct 012015
 
Loofhuttenfeest en de oorlog van Gog en Magog. Voorzeggen de bloed rode manen in 2014 en 2015 op Sukkot de oorlog van Gog en Magog? / David Davis from the Kehilat HaCarmel "A Glimpse of Glory" John 7:37-38. NWO Kicked Off! Pope and Obama Address The U.N. Assembly - Here's The Real Message Behind Their Speech! and more ... by Lisa Haven News / Netanyahu address to the U.N. / Het jaar 5776 in de zevende maand!

“…en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee.” (Openbaring 20:8).   Welke relatie zou er kunnen zijn tussen het Loofhuttenfeest en de oorlog van Gog en Magog? De Tora […]

 Posted by at 01:00
Sep 222015
 
De 3 laatste jaar weken (3x7=21 jaar) uit Daniel 9 zijn voor Israel aangevangen op woensdag 23 september 2015 de 10e Tishri 5776 ... (777.68)! Two Devils Converging On September 23rd - What They Discuss Will Have Serious Implications ... Sanhedrin Passes Judgment on Pope and Obama! New World Religion Ignited of Ground Zero Ceremony / by Lisa Haven

Met de vele artikelen die op deze website te vinden zijn, zijn we tot de conclusie gekomen dat “De zeventig weken van Daniel” niet worden afgesloten met nog één week (van 7 jaar), maar dat er nog 3 weken van de 70 weken van Daniel 9:24-27 op Gods programma staan, voordat Gods voornemen met het volk Israel […]

 Posted by at 00:10
Sep 152015
 
Bestaat er een samenhang tussen het Jubeljaar (1967-2015) en de verzegelde boekrol uit de Apocalyps 5:1-14! The world has changed ... only the word of the cross is the power of God! THE RAPTURE THEORY - ITS SURPRISING ORIGIN - Watch: Netanyahu Warns Jewish World - The Threat Is Growing / Prophecy Summit - "The Final Hour" Beginning this 9th of AV - July 25-28, 2015 ... 'The Mystery of the Shemitah'?

The Jubilee (Leviticus 25:1-41). A great deal of that reading is devoted to the laws that were then to come into operation: ‘When ye (the children of Israel) come into the land which I (the LORD) give you … ‘ (Lev. 25:2), and belong particularly to them. However, like the Passover and Atonement, the Jubilee has far-reaching witness for […]

 Posted by at 00:05
Translate »