Spionage in Dubai en Jericho

 Artikelen  Comments Off on Spionage in Dubai en Jericho
Jul 222010
 

50e jaargang – juli 2010 – Artikel 3

Tijdens de mediastorm die ontstaat na de aanslag op de Hamasterrorist Mahnud Mabhouh in Dubai, zwijgt Israël in alle talen. In het buitenland wordt de Israëlische geheime dienst Mossad verantwoordelijk gehouden voor de liquidatie van Mabhouh op 19 januari in zijn hotelkamer.
De politie van Dubai beweert, dat vlak voor de aanslag een team van zesentwintig agenten met vervalste paspoorten het land was binnengekomen.
De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Liebermann wees alle speculaties van de hand, en zei: ‘Jullie kijken gewoon teveel naar James-Bondfilms.’ Buitenlandse media speculeren al weken dat geen andere geheime dienst zo’n operatie gewaagd zou hebben. Zo schreef een krant: ‘Of het nu blondines, brunettes of roodharige vrouwen waren…,zes van de verdachten in de zaak Mabhouh zijn jonge, aantrekkelijke vrouwen van de Israëlische Mossad. Als ijskoude lokvogels stelden zij op geraffineerde wijze vallen op voor hun slachtoffers.’ Vier weken later, op 23 februari, kwamen parlementsleden voor de tweede keer bij elkaar voor een Bijbelstudie. Het thema was ‘Spionage in Jericho.’ Niet geheel toevallig was Dan Meridor, de minister die verantwoordelijk is voor de Mossad, aanwezig. De deelnemers werden welkom geheten door de vroegere rechter van het Hooggerechtshof Michael Cheshin, met de woorden: ‘Deze keer gaat het over Jozua en Rachab (Jozua 2), en dus over spionage.’ Knessetvoorzitter Ruben Rivlin voegt er meteen knipoog aan toe: ‘Dan Meridor, onze spionnenminister, is ook bij ons.’
Meer dan honderd deelnemers waren in de Galileazaal bij elkaar, waaronder veertien Knessetleden. Rivlins opmerking werd natuurlijk door iedereen gelijk in verband gebracht met de affaire in Dubai. ‘Het is interessant dat de Bijbelse verovering van Kanaän begonnen is met een vrouw en met spionage,’ zegt prof. Zakovith die het Bijbelse verhaal toelicht. ‘Maar in tegenstelling tot Mozes heeft Jozua de spionnen zonder Gods bevel naar Jericho gestuurd. Hij dacht: wat goed was voor Mozes, is zeker ook goed mij. Uit menselijk oogpunt is de operatie in Jericho mislukt, want al in het tweede vers wordt aan de koning van Jericho verraden, dat er twee Israëlitische spionnen in Jericho zijn. In het derde vers weet de koning ook al precies waar ze zich bevinden, namelijk in het huis van de hoer Rachab.’ Zakovitch maakt erop opmerkzaam dat het begrip verborgen (in het Hebreeuws lehatspin) in vers 4 hetzelfde is als in Exodus 2:2, waar Mozes drie maanden in een kistje verborgen werd. Lehatspin komt van de wortel tsafon (noorden) en tsofen (geheime code).
‘Rachab gaf zelfs toe dat de twee spionnen bij haar waren. Aanvankelijk was ze zelfs niet op de hoogte van de nationaliteit van de twee mannen.’ De knessetleden lachten en iemand merkte op dat er bij de actie in Dubai volgens buitenlandse berichten zesentwintig geheime agenten van diverse nationaliteiten betrokken waren, tegenover slechts twee in Jericho. ‘Al eerder had Mozes twaalf spionnen als verkenners naar Kanaän gestuurd, veel meer dan Jozua naar Jericho, maar minder dan in Dubai’, riep nog iemand uit de zaal.

Geraffineerde Rachab en passieve spionnen
In tegenstelling tot de spionnen van Mozes en koning David (Num.13 en 2 Sam.17) waren Jozua’s twee spionnen in Jericho tamelijk passief. Zakovitch stelde de vraag: ‘Wat was eigenlijk de reden dat Jozua spionnen uitzond?’, om te vervolgen met: ‘Nu wordt het spannend. Rachab zei twee keer dat zij niets wist. Ze wist niet waar ze vandaan kwamen (vers 4) en ze wist ook niet waar ze naar toe gegaan waren (vers 5). Maar in de verzen 9 en 10 weet Rachab opeens dat de God van Israël, Adonai, hun het land gegeven heeft. De vrouw uit Jericho citeert het lied van Mozes (Ex.15:14-16) na de doortocht door de Rietzee: “Adonai heeft dit land aan jullie gegeven. Wij zijn door angst overmand. Alle inwoners van dit land zijn doodsbang voor jullie.’’’ Zakovitch: ‘Nu begrijpen we waarom Jozua spionnen naar Jericho stuurde. Zijn volk wilde weten of de volkeren in Kanaän bang waren voor Israël of niet. Het ging Jozua niet om de sterkte van de stadsmuur zoals bij Mozes, hij moest het volk moreel opvijzelen voordat het Kanaän veroverde.

Uitzicht op Jericho

Ten tweede wordt het ons nu duidelijk dat het waarschijnlijk Rachab was, die het gerucht van de twee spionnen in Jericho verspreidde, met de bedoeling zichzelf en haar hele familie te redden. Zij verborg de twee spionnen op haar dak, waarvoor zij nu een vriendendienst van de Israëlieten verwachtte (vers 12). Rachab gaf hun exacte aanwijzingen over de plaats en de manier waarop zij zich in het gebergte moesten verstoppen, want haar eigen leven hing af van de veilige terugkeer van de spionnen naar het volk Israël.’

Geheim agenten, boden of engelen
Zakovitch: ‘Bij de verovering van Jericho (Joz.6:20-25) viel de stadsmuur, maar Rachabs huis, dat volgens Jozua 2:15 op de stadsmuur stond, stortte niet in bij het bazuingeschal. Met hetzelfde touw waarmee Rachab eerst de twee spionnen uit het raam had neergelaten, redde zij zichzelf en haar familie van de dood. Zij kreeg de belofte: ‘Wanneer we dit land binnentrekken, moet je dit rode koord aan het venster binden waardoor je ons hebt laten zakken. Zorg er dan voor dat je va-der en moeder, je broers en je hele verdere familie bij je in huis zijn. Wie van jullie dan naar buiten gaat, is zelf schuldig aan zijn dood. In dat geval zijn we niet aan onze eed gebonden. Maar wordt er ook maar iemand kwaad gedaan die binnen blijft, dan zijn wij schuldig’(Joz.6:18-19). Het rode koord wordt in het Hebreeuws choet hasjani genoemd. Er staat et tikvat choet hasjani, de hoop van het rode koord. Bovendien is in het Hebreeuwse woord tikva het woord kav verborgen, dat streep of lijn betekent en daarmee een dubbele betekenis inhoudt. Het koord is als een lijn, redt leven en symboliseert de hoop op verlossing. En dat herinnert weer aan de verlossing in Egypte (Exodus 12), toen de bovenste dorpel en de deurposten met bloed gemarkeerd moesten worden en iedereen die in deze huizen verbleef, gered werd.
Rachab en haar nageslacht bleven tot in Israël wonen, want zij had Jozua’s engelen (boden) verborgen. ‘Uit de Babylonische Talmoed blijkt dat de veldheer Jozua met de hoer Rachab getrouwd moet zijn,’ wist prof. Avigdor Shinan te melden. Ook hij was als theoloog uitgenodigd om de ‘parlementaire Bijbelstudie’ bij te wonen. Overigens worden, na de verovering van Jericho, de twee ‘geheime agenten’ uit Jozua 6:25 als engelen aangeduid. Prof. Zakovitch waarschuwde dat spionage, inlichtingendiensten en list het lot niet bepalen. Het is veeleer zo dat alles wat er beneden gebeurt afhangt van boven, dus van God. ‘Het is Gods wil, die op aarde bepalend is. Maar helaas is het niet gebruikelijk dat Israëlische generaals en leiders van de Mossad God om raad vragen. Na de Bijbelstudie zei een orthodox Knessitlid dat anoniem
wilde blijven, tegen Israel Today: ‘God zal net als toen, ook nu zijn plan uitvoeren en onze toekomst besturen. Operaties als toen in Jericho en Dubai – aangenomen dat wij daar inderdaad achter zitten – zijn menselijk gesproken strategische zetten, maar niet vanuit goddelijk standpunt bezien.’

uit: Israel Today

Translate »