Israëls erfrecht

 Artikelen  Comments Off on Israëls erfrecht
Jan 042010
 

50e jaargang – januari 2010 – Artikel 3

Aviel Schneider in Israëlheute

Vanaf eind juni 2009 wordt er op Israël enorme druk uitgeoefend ook van internationale zijde om de uitbreiding van de woningbouw in het Bijbelse hartland Judea en Samaria te blokkeren.
Dit zou dan tevens de natuurlijke groei van de bestaande 121 nederzettingen de doodsteek geven. Geen Israëlische regering heeft zo’n eis ooit ingewilligd, zelfs die onder Jitschak Rabin niet. Natuurlijk heeft de regering van Benjamin Netanjahoe wel goedkeuring verleend voor de bouw van 150 nieuwe woningen in de Joodse nederzettingen Adam, gelegen in het gebied van de stam Benjamin, ten noorden van Jeruzalem. Israël baseert zich op de bijbel. We lezen in Num.33:54 “Dan zult gij het land door het lot onder elkander als erfdeel toewijzen naar uw geslachten: voor een groot geslacht zult gij het erfdeel groot maken, en voor een klein zult gij het erfdeel klein maken; waarop voor hen het lot valt, dat zal ieders eigendom zijn; naar de stammen uwer vaderen zult gij onder elkander het erfdeel toewijzen”.

Nederzetting Adam Jeruzalem

Nederzetting Adam Jeruzalem

Het Hebreeuwse woord voor nederzetting is hitnachloet en komt van het Bijbelse woord nachalah. Wie dus twijfelt aan Israëls erfrecht op dit land heeft een probleem met de Joodse nederzettingen. Maar we moeten ons misschien eerst afvragen waarom God volgens Exodus 3:8 óns land koos waarin al andere volken woonden. Waarom moest God 7 volken uitzetten om het aan Zijn volk te geven? Was er dan geen stukje grond waar niemand woonde?
We lezen in Ex.3:8 “Daarom ben Ik nedergedaald om hen uit de macht der Egyptenaren te redden en uit dit land te voeren naar een goed en wijd land, een land vloeiende van melk en honig, naar de woonplaats van Kanaänieten, Hethieten, Amorieten, Ferezieten, Hevieten en Jebusieten”.
Natuurlijk braken er toen conflicten uit tussen Israël en de betreffende volken. Zoals God eertijds zijn volk uit Egypte naar een bevolkt land voerde, zo deed Hij dat nu ook 100 jaar geleden. Het volk keerde, volgens de Bijbel, naar zijn vaderland terug, het land waarin al jarenlang vreemde volkeren hadden gewoond: Arabische volken.
Tegenwoordig kennen we dit probleem als ‘het Israëlisch-Palestijns conflict’. Maar wie vandaag kritiek heeft op de Israëlische nederzettingspolitiek, heeft morgen kritiek op het bestaan van Tel Aviv en de volgende stap zou dan zijn om een vraagteken te zetten achter het door God aan Israel gegeven erfrecht op dit land!

uit: Hadderech
www.hadderech.nl

Translate »