May 312016
 
AMERICA can be found in the Bible? / Conclusion / The Persistence of "Circles & Thirds" in the History of the Temple of Jerusalem! Coincidence or is it you ... 5777? Rabbi sees Donald Trump ascendancy in bible codes

The United States is the greatest economic and military power in modern times. Though many theologians and eschatologists have dismissed America’s significance in end-time prophecy, the illuminated elite has not. The ancient order of Free Masonry had a spiritual design for America at its inception. The location of Washington DC was selected according to the […]

 Posted by at 20:12
Apr 032016
 
Waarom mag Israël niet bestaan in het Midden-Oosten? De kern van het Israëlisch Palestijnse conflict is dat het een religieus conflict is / The Heart of the Land! / Wie zijn de Palestijnen eigenlijk?

Hans Jansen heeft een verpletterend boek geschreven, ook letterlijk, want het telt duizend pagina’s en je kunt er een vijand mee doodslaan, als met een ezelskaakbeen. Het heet “Waarom mag Israël niet bestaan in het Midden-Oosten” en dat is een goeie vraag. Een dubbele vraag zelfs: waarom mag Israël van de islamitische staten niet bestaan, maar ook: […]

 Posted by at 18:46
Oct 012015
 
Loofhuttenfeest en de oorlog van Gog en Magog. Voorzeggen de bloed rode manen in 2014 en 2015 op Sukkot de oorlog van Gog en Magog? / David Davis from the Kehilat HaCarmel "A Glimpse of Glory" John 7:37-38. NWO Kicked Off! Pope and Obama Address The U.N. Assembly - Here's The Real Message Behind Their Speech! and more ... by Lisa Haven News / Netanyahu address to the U.N. / Het jaar 5776 in de zevende maand!

“…en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee.” (Openbaring 20:8).   Welke relatie zou er kunnen zijn tussen het Loofhuttenfeest en de oorlog van Gog en Magog? De Tora […]

 Posted by at 01:00
Sep 222015
 
De 3 laatste jaar weken (3x7=21 jaar) uit Daniel 9 zijn voor Israel aangevangen op woensdag 23 september 2015 de 10e Tishri 5776 ... (777.68)! Two Devils Converging On September 23rd - What They Discuss Will Have Serious Implications ... Sanhedrin Passes Judgment on Pope and Obama! New World Religion Ignited of Ground Zero Ceremony / by Lisa Haven

Met de vele artikelen die op deze website te vinden zijn, zijn we tot de conclusie gekomen dat “De zeventig weken van Daniel” niet worden afgesloten met nog één week (van 7 jaar), maar dat er nog 3 weken van de 70 weken van Daniel 9:24-27 op Gods programma staan, voordat Gods voornemen met het volk Israel […]

 Posted by at 00:10
Sep 152015
 
Bestaat er een samenhang tussen het Jubeljaar (1967-2015) en de verzegelde boekrol uit de Apocalyps 5:1-14! The world has changed ... only the word of the cross is the power of God! THE RAPTURE THEORY - ITS SURPRISING ORIGIN - Watch: Netanyahu Warns Jewish World - The Threat Is Growing / Prophecy Summit - "The Final Hour" Beginning this 9th of AV - July 25-28, 2015 ... 'The Mystery of the Shemitah'?

The Jubilee (Leviticus 25:1-41). A great deal of that reading is devoted to the laws that were then to come into operation: ‘When ye (the children of Israel) come into the land which I (the LORD) give you … ‘ (Lev. 25:2), and belong particularly to them. However, like the Passover and Atonement, the Jubilee has far-reaching witness for […]

 Posted by at 00:05
Jun 012015
 
Blaast de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg, ... want de dag van de HEERE is nabij! - editorial

Wat mij betreft kunnen de zeven jaren als de uiterste concentratie van het apocalyptische gebeuren worden beschouwd, maar ongetwijfeld zal er een “aanloopperiode” verwacht moeten worden en moet ook de duizendjarige periode na de komst van Christus Jezus nog tot de eigenlijke Apocalyps gerekend worden! De dag des Heren De “Dag des Heren” is de […]

 Posted by at 00:05
Jun 012015
 
Literal References for Ezekiel 38-39 - The Controversy Over Rosh - Israel on the road to Damascus - The Damascus Phase of End-Time Prophecy

“The word of the LORD came to me: ‘Son of man, set your face against Gog, of the land of Magog, the chief prince (Rosh) of Meshech and Tubal’; prophesy against him and say: This is what the Sovereign LORD says: I am against you, O Gog, chief prince of Meshech and Tubal. I will […]

 Posted by at 00:01
May 012015
 
Waarom de Arabieren in 1967 Jeruzalem verloren /1948 - 2015 / Israel 67 jaar als een onafhankelijke staat ... no more delay! (Rabbi Jonathan Cahn)

De Eeuwige God der goden, de God van Abraham, Izaak en Jakob geeft ons in deze laatste dagen of ook wel eindtijd genoemd aanschouwelijk onderricht aangaande het land Israel en de stad Jeruzalem. De tragiek is dezelfde als bij de terugkeer uit de ballingschap in de dagen van Ezra en Nehemia! Wie zijn eigenlijk die Arabieren van toen en nu? ‘Maar toen Sanballat, Tobia, […]

 Posted by at 00:05
Apr 012015
 
JUDEA, SAMARIA EN JERUZALEM BEZETTE GEBIEDEN? - The Comet Shoemaker-Levy 9 / Wall Street -777.68 Drop on 29 September 2008/What Does it Mean? - Loofhuttenfeest / De oogst is de voleinding der wereld (sunteleias tou aioonos) / The Return Of Messianic Jewish Organisations And Ministries in 2015

Iedereen die het maar horen wil moet eraan geloven; Israël is een bezettende mogendheid. De Joden bezetten Palestijnse gebieden. De eerste de beste Palestijnse taxichauffeur die je voor een veel te hoog tarief door Jeruzalem vervoert (please, switch on the meter, sir…) zal je vertellen dat zijn familie al eeuwenlang in Palestina woont. Er is […]

 Posted by at 00:01
Translate »