Dec 072018
 
JERUSALEM - Waarom verkoos koning David Jeruzalem als hoofdstad? - CHURCH and KINGDOM - Een  "fantastische" voorstelling van zaken in 2019?

Two cities dominate the prophetic teaching of Scripture, Babel, afterward called Babylon, built by Nimrod, the rebel, and Salem, afterward called Jerusalem, served by Melchizedek, Priest of the Most High God. As in so many other cases (i.e. Esau before Jacob, Saul before David, Antichrist before Christ) Satan’s city is mentioned before the city of […]

 Posted by at 15:32
Oct 262018
 
DANIEL 'The Times of the Gentiles' / TREADING DOWN OF JERUSALEM / IMAGE OF DANIEL 2 / FEET Of CLAY - from gold to clay, a process of deterioration

The prophet that follows Jeremiah chronologically is Zephaniah, whose prophecy immediately precedes the Captivity. Something of the state of mind that characterized the people at the time of their end can be gathered, not only from the violence and deceit and prevalence of idolatry, but from such a passage as Zephaniah 1:12, where the Lord […]

 Posted by at 17:54
Aug 212018
 
ZION, THE OVERCOMER, AND THE MILLENNIUM (Charles H. Welch) ... where the LORD will rule in the midst of His enemies

Some of the subjects dealt with in this article have been given a fuller consideration under separate headings. We believe, however, that the presentation of the truth concerning a number of features that are peculiar to the Millennium in one article will be welcome, and that the preservation of the pamphlet called forth by the […]

 Posted by at 09:11
Aug 122018
 
THE LAST DAYS (1) In the Old Testament (Charles H. Welch)

We preface our study of the ‘Last days’ with quotations from the writings of the Rev. Nathaniel West, D.D. Speaking of the vision of Daniel 8, he says: ‘These great world movements like those afterwards between the north and the south are mirrors, of like collisions, yet to occur in the last days, marking the ‘Time […]

 Posted by at 16:56
Jul 022018
 
DE LEER VAN DEUTERONOMIUM ... JOB, DE GELOVIGE BUITEN ISRAEL ... DE GROTE VERBORGENHEID ... GEESTELIJKE VOLWASSENHEID ... DE NIEUWE MENS ... DE ONTHULLING (dhr. K.A. den Breejen)

DE LEER VAN DEUTERONOMIUM Om aan de wereld te laten zien wat Gods bedoeling was, verkoos God als model een klein, onaanzienlijk en zeker niet hoogstaand volk. (Deut. 7:7). Grote cultuurmonumenten heeft het niet opgeleverd, grote kunst- of wetenschapsprestaties evenmin. God gaf de voorkeur aan een trage, doch zekere ontplooiing van Zijn voornemen, zodat velen […]

 Posted by at 15:39
Jun 082018
 
DE WERELD WAARIN WIJ LEVEN ... DE AIOON IN HET HART ... ABRAHAM,  GODS ANTWOORD OP BABEL ... JEZUS van NAZARETH ... DE ORDE VAN NOACH ... WIJSHEID IN VERBORGENHEID ... DE VERBORGENHEID VAN HET KONINKRIJK DER HEMELEN (dhr. K.A. den Breejen)

In hoofdstuk VI hebben we iets gezegd over het boek JOB, als zijnde een boek uit de tijd (waarschijnlijk) en omstandigheden (in elk geval) buiten Gods openbaring aan Israël. God heeft eigenlijk alleen maar tot Israël gesproken; daarbuiten is Hij de zwijgende God. Maar omdat God ook niet altijd tot Israël sprak, hebben enkelen uit […]

 Posted by at 11:07
Mar 232018
 
The STAR That ASTONISHED The World and the Day of Trumpets 11 september 3 B.C.

Het is de grote verdienste van Dr. Ernest L. Martin (1932-2002) geweest die in zijn boek ‘The STAR That ASTONISHED The World’ gezocht heeft naar het vaststellen van de identiteit van de in het Nieuwe Testament vermelde ster van Bethlehem (Matth.2:2,9). Het is geen religieus boek, maar wel een boek dat spreekt van gedegen historisch en astronomische onderzoek […]

Translate »