Sep 092010
 

Israel en de vier machten

Israel en de vier machten

‘En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vastaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natien zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natien. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.’

Jesaja 2:2-4 / Micha 4:1-3

In 1980 nam de Knesset de Jeruzalemwet aan, waarmee Jeruzalem tot ondeelbare hoofdstad van Israel werd uitgeroepen. De hier 4 getoonde grootheden van macht gaven in meer of mindere mate een negatief oordeel over dit besluit verwoord in de VN resoluties 476 en 478.

Boven de ontvangsthal van het gebouw van de Verenigde Naties in New York zijn de woorden aangebracht uit Micha 4:1-3. Echter wil men deze vrede bewerkstelligen buiten de ware Messias Jezus om. Dat is dan ook de moeilijkheid waar de regeringsleiders mee worstelen. Kosten noch moeite zullen worden bespaard om een Messias in het leven te roepen die in zijn eigen naam komt en zich zal uitgeven als de (speudo)-Messias.
Dat gaat nu straks gebeuren waar het boek Daniel (de kleine Apocalyps) en de Openbaringen (de grote Apocalyps) van spreken, het zal zich manifesteren in de laatste drie jaarweken van in totaal 3 x 7 jaar.

Be Sociable, Share!
 Posted by at 21:05
Translate »